افتتاح کتابخانه ستاد سازمان دانشجویان

13 مهر 1392

افتتاح کتابخانه ستاد سازمان دانشجویان

به همت جمعی از دانشجویان و اعضای سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در تابستان گذشته کتاب های موجود در ستاد مرکزی سازمان دانشجویان به روش رده بندی کنگره ثبت شده و لیستی کامل از آنها تهیه گردید. کلیه دانشجویان علاقه مند از ابتدای مهر ماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان دانشجویان در بخش آرشیو و آرشیو کتابخانه با دانلود فایل اکسل لیست کتابخانه، کتاب مورد نظر خود را جستجو کرده و با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان، آنرا به امانت ببرند. در حال حاضر بیش از 1600 جلد کتاب در حوزه های مختلف فرهنگی و علوم انسانی در این کتابخانه موجود می باشد. سایر علاقه مندان نیز می توانند جهت هرچه غنی تر شدن این کتابخانه، با تماس با ستاد مرکزی سازمان دانشجویان، کتاب های مازاد خود را به این کتابخانه اهدا نمایند.