امروز آنها فردای ما

9 آبان 1392

امروز آنها فردای ما

همزمان با روز خانواده، طرح دانشجویی "امروز ما دیروز آنها" با هدف عیادت از پدران و مادران سالمند یکی از مراکز نگه داری سالمندان مشهد، صبح امروز به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با همکاری کانون دختران ایران برگزار شد. در این طرح که با حضور بیش از 70 نفر از دانشجویان دختر علاقه مند دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دانشجویان ضمن عیادت و ادای و احترام به پدران و مادران سالمند مرکز پاسارگاد، آنها را برای زیارت تا حرم مطهر رضوی همراهی کردند.