با طبیعت در طبیعت

16 آبان 1392

با طبیعت در طبیعت

طرح دانشجویی پاکسازی محیط زیست با عنوان "با طبیعت در طبیعت" صبح امروز به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با همکاری انجمن های علمی و مدیریت آن دانشکده با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار شد. با اعلام فراخوان عمومی از نیمه هفته، دانشجویان علاقه مند با مراجعه به وبسایت سازمان دانشجویان برای شرکت در این طرح اعلام آمادگی کردند. در طی این طرح با حضور بیش از 30 نفر از خانم ها و 20 نفر از آقایان علاقه مند، طبیعت دره ارغوان و منطقه ییلاقی جاغرق پاکسازی شد.