گویند به دوران ها...

5 آذر 1392

گویند به دوران ها...

عصر روز گذشته و به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دفاتر دانشکده های ادبیات و علوم تربیتی، نشست علمی با عنوان «گویند به دوران ها ...» با هدف بازشناخت شعر و اندیشه سعدی برگزار شد. در این نشست که در قالب طرح ملی بزرگداشت سعدی «آموزگار ادب» در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار می شد، اساتیدی همچون دکتر ضیاء موحد با موضوع موسیقی غزل سعدی، دکتر محمود فتوحی با موضوع نظربازی در شعر سعدی و دکتر فرح نیازکار با موضوع اندیشه عقل در وادی عشق به ایراد سخنرانی پرداختند. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این نشست می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.