اهدای خون اهدای زندگی

28 آذر 1392

اهدای خون اهدای زندگی

طرح دانشجویی «اهدای خون اهدای زندگی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و با همکاری سازمان انتقال خون، هجدهم آذر ماه در مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این طرح خداپسندانه با اعلام فراخوان حضور تیم سیار اهدای خون در دانشگاه، بیش از 40 نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان مرکز علمی کاربردی و مجتمع دکتر شریعتی با اهدای خون خود در این طرح خداپسندانه مشارکت کردند.