فرهنگ، رسانه و جهانی شدن

15 دی 1392

فرهنگ، رسانه و جهانی شدن

دومین روز از اولین جشنواره فرهنگ، رسانه و جهانی شدن نیز، عصر امروز با بررسی نقش موسیقی در جهانی شدن در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد به پایان رسید. در این جشنواره که با همکاری مشترک سازمان دانشجویان، معاونت فرهنگی و دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد و فرهنگسرای جهاددانشگاهی برگزار می شود، در چهار روز نقش هنر عکاسی، موسیقی، سینما و صنایع دستی در معرفی فرهنگ ایران به جهان بررسی خواهد شد. عصر امروز نشست بخش موسیقی با حضور استاد قیطاقی، استاد عثمان محمدپرست و استاد بهاری با سخنرانی و اجرای موسیقی مقامی برگزار شد. علاقه مندان جهت دریافت فیلم جلسه می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.