تدبر در قرآن شب های قدر

28 تير 1389

تدبر در قرآن شب های قدر

به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)_ منطقه خراسان، سيامك مختاري روز گذشته در جلسه اي با عنوان "بررسي نظام‌هاي اخلاقي قرآن" كه به همت سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي مشهد در محل اين نهاد برگزار شد، اظهار داشت: مولفه‌ها و علائم نظام اخلاقي در قرآن كريم به 10مورد اشاره دارد كه از اين تعداد قاعده اول را مي توان به موضوع "هر چه براي خودت مي پسندي براي ديگران بپسند و هر چه را براي خود نمي‌پسندي، براي ديگران مپسند" مربوط دانست.
وي در ادامه افزود: اين قاعده در خطبه 31 نهج البلاغه و خطاب به امام حسن(ع) و همچنين در آيات قرآن و مثنوي معنوي نيز اشاره شده است.
علاوه بر آن در همه اديان اعم از شيعه، اهل سنت، مسيحيت، آيين‌هاي مختلف و ... نيز ذكر شده است و هر چي را براي خود مي‌پسندي زمينه برخوردار شدن ديگران است.