نیم ساعت با کتاب

21 اسفند 1392

نیم ساعت با کتاب

چهارمین سری از سلسله جلسات ارائه کتاب، ظهر امروز با معرفی آخرین کتاب پایان یافت. سلسله جلسات ارائه کتاب با عنوان «نیم ساعت با کتاب» طی چهار روز گذشته به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات اجرا می شد. طی این روزها کتاب های «The Great Gatsby» و«Brida» به زبان انگلیسی و کتاب های «راسپوتین» و «روی ماه خداوند را ببوس» برای دانشجویان علاقه مند معرفی و ارائه شد. علاقه مندان برای معرفی کتاب هایی که به آنها علاقه مند هستند و به آنها مسلط می باشند، می توانند با ستاد مرکزی سازمان دانشجویان با شماره 8832355 تماس حاصل نمایند.