بازارچه خیریه نوروزی

21 اسفند 1392

بازارچه خیریه نوروزی

بازارچه خیریه نوروزی به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده پزشکی، طی دیروز و امروز در محوطه درب شمالی دانشگاه فردوسی برگزار شد. در این بازارچه خیریه علاوه بر فروش انواع مواد غذایی و اقلام نوروزی، نمایشگاهی از دستاوردهای موسسه نگه داری معلولین ذهنی شهید بهشتی نیز برپا شده بود. استقبال دانشجویان علاقه مند برای مشارکت در تهیه و آماده سازی مواد غذایی و همچنین عموم دانشجویان از این بازارچه قابل توجه بود. کلیه عواید حاصل از فروش محصولات آن صرف امور خیریه در بیماران نیازمند بیمارستان دکتر شیخ، مرکز شهید بهشتی و همچنین مرکز فیاض بخش خواهد شد.