اختتامیه دوره مقدماتی کارگاه نمایش

24 اسفند 1392

اختتامیه دوره مقدماتی کارگاه نمایش

عصر روز گذشته اختتامیه دوره اول کارگاه نمایش در قالب اجرای بخش هایی از نمایشنامه هملت در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. دوره مقدماتی کارگاه نمایش پس از ثبت نام بیش از 130 نفر از علاقه مندان و انتخاب 25 نفر از میان آنها، با هدایتگری آقای عرفان شیرنگی از حدود 3 ماه گذشته کار خود را آغاز کرده بود که عصر روز گذشته با نمایش پایانی در حضور جمعی از علاقه مندان، هنرمندان و خانواده اعضای شرکت کننده در کارگاه پایان یافت.