جلسه شورای مسئولین دفاتر

21 فروردين 1393

جلسه شورای مسئولین دفاتر

اولین جلسه شورای مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان در سال جاری، ظهر امروز در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. علاوه بر ارائه و بررسی طرح های جاری دفاتر برای ماه های آینده، نتایج ارزیابی مقالات اولین دوره طرح مطالعاتی سازمان دانشجویان که در اسفند ماه گذشته برگزار شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و نکات قوت و ضعف آن توسط مسئولین دفاتر مطرح شد. شایان ذکر است، از بین 8 مقاله ارائه شده و در مجموع نظرات 10 نفر از مسئولین دفاتر که به عنوان داور این مقالات را مورد داوری و ارزیابی قرار داده بودند، مقاله آقای مهدی کاظمی (دانشجوی کارشناسی علوم ریاضی) با عنوان "چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟" بالاترین امتیاز را کسب کرده بود.