سلسله جلسات یار مهربان

25 فروردين 1393

سلسله جلسات یار مهربان

ظهر دیروز دومین جلسه از سلسله جلسات «یار مهربان» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در کلاس شماره 143 آن دانشکده برگزار شد. در این نشست کتاب «معنا درمانی» اثر ویکتور فرانکل توسط خانم خسروجردی برای دانشجویان علاقه مند معرفی شد. لازم به ذکر است این نشست ها، هر روز تا پایان هفته در همان محل کلاس 143 راس ساعت 12 و به مدت نیم ساعت برقرار خواهد بود. در روزهای آینده، کتاب های «سنگفرش هر خیابان از طلاست» و «زبان بدن» توسط دانشجویان معرفی خواهند شد. دانشجویان علاقه مندی که مایل به مشارکت در این طرح به عنوان ارائه کننده هستند، می توانند به دفتر سازمان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مراجعه نمایند و یا با شماره 8832355 تماس حاصل نمایند.