یک هوا کتاب

21 ارديبهشت 1393

یک هوا کتاب

ظهر روز گذشته اولین جلسه از سلسله جلسات «یک هوا کتاب» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده ادبیات و کانون کتاب و اندیشه دانشگاه فردوسی، در محوطه باز آن دانشکده برگزار شد. پس از استقبال نسبتا مناسب دانشجویان از سلسله جلسات «نیم ساعت با کتاب» که در ماه های گذشته در دانشکده ادبیات برگزار می شد، برای اولین بار بود که این جلسات در فضای باز تشکیل می شد. در این نشست کتاب «یک عاشقانه آرام» اثر «نادر ابراهیمی» توسط «سارا یکه باش» برای دانشجویان علاقه مند معرفی شد. شایان ذکر است این جلسات تا پایان هفته، هر روز ساعت 12 در فضای باز مقابل دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد و کتاب های جامعه شناسی خودکامگی، پیکر فرهاد، فراتر از بودن به دانشجویان علاقه مند معرفی خواهد شد. علاقه مندان می توانند جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این جلسات، به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد مراجعه نمایند.