اختتامیه کارگاه نمایش (کشف)

20 خرداد 1393

اختتامیه کارگاه نمایش (کشف)

طی شب های گذشته نمایش پایانی دور دوم کارگاه نمایش (کشف) در محوطه مجتمع دکتر علی شریعتی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. پس از برگزاری موفق دوره اول این کارگاه (شناخت) در زمستان گذشته، نفرات منتخب آن، دوره کشف را از ابتدای بهار امسال زیر نظر سید عرفان شیرنگی (کارشناس نمایش در گرایش ادبیات نمایشی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران) آغاز کردند. نمایش پایانی این دوره طی 3 شب گذشته در فضای باز محوطه مجتمع دکتر شریعتی در حضور عموم مردم و علاقه مندان به هنر و تئاتر به اجرا درآمد. نمایش مذکور در قالب بازی با اجرای مشترک اعضای کارگاه و حاضرین در محل، توسط بخش نویسندگی کارگاه نوشته شده و تحت نظرات اعضای بخش کارگردانی کارگاه برنامه ریزی و اجرا شده بود. با توجه به تاریخ و ساعت اجرای این نمایش، استقبال علاقه مندان از آن نسبتا مناسب بود.