کارگاه آموزشی آزمون دستیاری

29 خرداد 1393

کارگاه آموزشی آزمون دستیاری

ظهر امروز نخستین کارگاه آموزشی «موفقیت در آزمون دستیاری پزشکی» به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی دانشکده پزشکی در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این کارگاه تخصصی که با حضور بیش از 30 نفر از دانشجویان علاقه مند رشته های پزشکی و پزشکان عمومی برگزار شد، آقایان دکترسید امین نبوی (رتبه سوم آزمون دستیاری 93) و دکتر صادق غفاریان (رتبه سی ویکم آزمون دستیاری 93) به ارائه مطلب پرداختند. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی این کارگاه می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه نمایند.