گردهمایی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی

31 شهريور 1393

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی

 

صبح امروز اولین روز از گردهمایی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه فردوسی مشهد در محوطه پردیس دانشگاه برگزار شد. در این برنامه، علاوه بر بخش های اداری دانشگاه، تشکل های دانشجویی نیز در قالب نمایشگاهی به معرفی فعالیت های خود پرداختندو سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد نیز با حضور در این نمایشگاه با ارائه گزارشی از فعالیت های فرهنگی خود در دانشکده های مختلف، زمینه های فعالیتی خود را به دانشجویان جدیدالورود معرفی کرده است. دانشجویان دختر دانشکده های ادبیات، الهیات، علوم ریاضی و علوم تربیتی امروز مهمان این نمایشگاه بودند. لازم به ذکر است این نمایشگاه فردا برای دانشجویان دختر سایر دانشکده ها و همچنین پس فردا برای دانشجویان پسر کلیه دانشکده ها فعال خواهد بود. علاقه مندان به فعالیت های فرهنگی و همکاری و با سازمان دانشجویان می توانند «نام» و «رشته تحصیلی» خود را به سامانه پیامک سازمان دانشجویان «30007650001920» ارسال نمایند تا با آنها تماس گرفته شود.