مشاعره دانشجویی غزل باران

1 آبان 1393

مشاعره دانشجویی غزل باران

عصر روز چهارشنبه، مسابقه مشاعره دانشجویی با عنوان «غزل باران» به همت دفاتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده های علوم ریاضی و کشاورزی برگزار شد. پس از اعلام فراخوان عمومی در ابتدای هفته، بیش از 13 نفر از دانشجویان علاقه مند برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کردند که در روز مسابقه با حضور 9 نفر از آنان، مسابقه مشاعره در 3 مرحله آغاز شد. مشاعره دور کند، دور تند و مصرع به مصرع مراحل مختلف این مسابقه بود. داوران این مسابقه آقای رضایی و خانم سوقندی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات بودند. در پایان مسابقه که در تالار دکتر شریعتی دانشکده ادبیات برگزار میشد، سرکار خانم مرضیه حسینی به عنوان نفر اول و آقای سربلندی به عنوان نفر دوم برگزیده شده و جوایز خود را از داوران مسابقه دریافت کردند.