حال زمین پیر زیاد خوش نیست

3 آبان 1393

حال زمین پیر زیاد خوش نیست

روز گذشته طرح دانشجویی پاکسازی طبیعت با عنوان «حال زمین پیر زیاد خوش نیست» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم تربیتی برگزار شد. در این طرح پس از اعلام فراخوان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و ثبت نام از آنها، 25 نفر از دانشجویان علاقه مند صبح تا عصر روز گذشته محیط های عمومی و طبیعت حاشیه رودخانه روستای ازغد را پاکسازی کردند. در این میان همکاری اهالی محترم روستای ازغد و شورای محترم روستا از این طرح دانشجویی و خداپسندانه، قابل توجه و تقدیر بود.