سخنرانی های آموزشی TED

25 آبان 1393

سخنرانی های آموزشی TED

ظهر امروز دومین جلسه از پخش سخنرانی های آموزشی TED با موضوع تکنولوژی به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این نشست ها که از 25 آبان آغاز شده و تا 28 آبان ادامه خواهد داشت، فیلم های منتخب با موضوعات فلسفه، تکنولوژی، تجارت و سلامت در کلاس شماره 6 دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی برای دانشجویان علاقه مند پخش خواهد شد.