مکالمه گروهی زبان انگلیسی

26 آبان 1393

مکالمه گروهی زبان انگلیسی

دومین جلسه از سلسله جلسات مکالمه گروهی زبان انگلیسی امشب در دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در خوابگاه فجر برگزار شد. این جلسات با مدیریت آقای انصاری (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی) و جمعی از دانشجویان علاقه مند خوابگاهی، روزهای زوج از ساعت 8 الی 10 شب در محل دفتر سازمان دانشجویان برگزار میشود. دانشجویان علاقه مند می توانند در ساعات مذکور با مراجعه به دفتر سازمان دانشجویان در خوابگاه در این جلسات به صورت رایگان شرکت نمایند.