دیدار با اکتور دهه بیست

15 آذر 1393

دیدار با اکتور دهه بیست

صبح روز جمعه، جمعی از اعضای فعال دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، از استاد محمد شاهرودی (با سابقه ترین بازیگر تئاتر مشهد که از دهه بیست در مشهد به روی صحنه تئاتر می رفته است) عیادت کردند. در این طرح که با هدف احیای فرهنگ قدردانی از پیشکسوتان  عرصه های مختلف از جمله فرهنگ و هنر به اجرا در آمده بود، دانشجویان ضمن عیادت و اداس احترام به استاد شاهرودی، پای صحبت ها و خاطرات ایشان از هنر تئاتر در دهه بیست در مشهد نشستند. این دیدار دوستانه پیش از ظهر جمعه به پایان رسید.