سلسله جلسات پرسش

10 اسفند 1393

سلسله جلسات پرسش

ظهر چهارشنبه گذشته اولین جلسه از سلسله نشست های پرسش در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. این نشست با حضور دکتر مهدی نجف زاده (استادیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) و با موضوع «خنده و شوخی در فراسوی منطق مکالمه : چرا ایرانی ها جوک می سازند؟» و با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند دانشگاه های مشهد برگزار شد. لازم به ذکر است این نشست ها در فضایی دانشگاهی و صمیمی به مسائل روز جامعه ایران در حوزه های مختلف می پردازد و تا پایان سال جاری هر چهارشنبه، ساعت 12 در همان محل برقرار است. آقایان دکتر مهدی فیضی (استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی) با موضوع «اقتصاد توسعه جدید : سیاست گذاری بر مینای شواهد نه شهود» و دکتر مجید میرزاوزیری (استاد ریاضی محض دانشگاه فردوسی) با موضوع «گفتگوی منطقی : برای گفتگوی منطقی زود دیر می شود» سخنرانان دو هفته اینده این نشست ها خواهند بود. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل صوتی و تصویری این نشست می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مراجعه نموده و یا با شماره 38832355 تماس حاصل نمایند.