سلسله كارگاه هاي تفكر فلسفي قرن بيستم

4 اسفند 1389

سلسله كارگاه هاي تفكر فلسفي قرن بيستم

سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي درصدد برگزاري سلسله كارگاه هاي تفكر فلسفي قرن بيستم با هدف آشنايي دانشجويان با شاخه ها و مكاتب فلسفي ميباشد. علاقه مندان جهت شركت در اين سلسله جلسات مي توانند با شماره تلفن 8832355 تماس حاصل فرمايند.