اردوهاي جهادي

4 اسفند 1389

اردوهاي جهادي

كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان در نظر دارد همانند سال گذشته، طرح جهادي «مهرباران» را جهت توانمندسازي روستاهاي مناطق محروم برگزار نمايد. روستاي هدف امسال، روستاي چاه عباس در 50كيلومتري شمال شرق شهرستان نهبندان مي باشد، كه با 170 خانوار جمعيت، جزو محروم ترين روستاهاي شهرستان نهبندان مي باشد. علاقه مندان جهت شركت در آموزش هاي هنري، ورزشي و بهداشتي و همچنين فعاليت هاي عمراني در ساخت مسكن روستايي ميتوانند با ثبت نام در اين طرح، در يكي از سه هفته ذيل به اين روستا اعزام شوند:

گروه اول: 20/11/89 الي 27/12/89

گروه دوم: 27/12/89 الي 5/1/90

گروه سوم: 5/1/90 الي 12/1/90