اصول منطقی و روانشناسی مناظره

17 ارديبهشت 1394

اصول منطقی و روانشناسی مناظره

صبح امروز کارگاه های آموزشی اصول مناظره ویژه گروه های شرکت کننده در مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در کارگاه اول اصول منطقی مناظره با حضور دکتر وحید خادم زاده (عضو هیئت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد) برای اعضای گروه های حاضر تبیین شد و در کارگاه دوم، اصول روانشناسی مناظره با حضور دکتر حسن آبادی (عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد) برای اعضای گروه های مطرح شد. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این کارگاه ها، می توانند به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان مراجعه کرده و یا با شماره 38832355 تماس حاصل نمایند.