اولین روز مرحله استانی چهارمین مسابقات مناظره دانشجویان ایران

19 ارديبهشت 1394

اولین روز مرحله استانی چهارمین مسابقات مناظره دانشجویان ایران

اولین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در آمفی تئاتر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 16 گروه دانشجویی از دانشگاه های استان های خراسان با هم به رقابت می پردازند. در روز نخست، هشت گروه طی چهار مناظره در در چهار ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «لویاتان» به عنوان گروه مخالف و «دانشگاه فرهنگیان» به عنوان گروه موافق با موضوع «قانون فعلی خدمت وظیفه سربازی موجب افزایش توان نظامی کشور می شود و در نتیجه مفید است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «لویاتان» با کسب 346 امتیاز در برابر 329 امتیاز گروه «دانشگاه فرهنگیان» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «گیرینو» به عنوان گروه موافق و «دانشجویان بیدار» به عنوان گروه مخالف با موضوع «راه ندادن بانوان به ورزشگاه ها نشانه تبعیض جنسیتی است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 360 امتیاز در برابر 341 امتیاز گروه «دانشجویان بیدار» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «مجال وصول» به عنوان گروه موافق و «دانشگاه بجنورد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «شرایط بد اقتصادی تاثیر مستقیمی بر افزایش جرم و جنایت ندارد» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «مجال وصول» با کسب 354 امتیاز در برابر 307 امتیاز گروه «دانشگاه بجنورد» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «یار دبستانی» به عنوان گروه موافق و «نو اندیشان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ماهواره عامل گسترش فساد و فحشا است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «نو اندیشان» با کسب 353 امتیاز در برابر 294 امتیاز گروه «یار دبستانی» برنده مناظره شدند.

 

لازم به ذکر است ادامه مرحله مقدماتی این مسابقات، فردا از ساعت 12 تا 16 با حضور 8 گروه دیگر در آمفی تئاتر شماره یک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و حضور عموم دانشجویان برای تماشای مناظرات آزاد است.