اردوی دانشجویی گنبد گیتی

2 خرداد 1394

اردوی دانشجویی گنبد گیتی

روز گذشته، اردوی دانشجویی «گنبد گیتی» به همت دفتر سازمان دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر در یکی از روستاهای اطراف کاشمر برگزار شد. در این اردو که ثبت نام از ابتدای هفته گذشته آغاز شده بود، بیش از 15 نفر از دانشجویان پسر جهاددانشگاهی کاشمر حضور داشتند. از نکات قابل توجه این اردو، همکاری صمیمانه سازمان حفاظت از محیط زیست کاشمر و همچنین تلاش جانبی دانشجویان برای پاکسازی طبیعت در حین برگزار اردو بود.