اولین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

19 مهر 1394

اولین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

اولین روز از مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر دیروز در آمفی تئاتر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 6 گروه دانشجویی از دانشگاه های خراسان رضوی، سمنان و گلستان با هم به رقابت می پردازند. در روز نخست، چهار گروه طی دو مناظره با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «اندیشه» به عنوان گروه موافق و «هلال احمر» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ملاحظات سیاسی قوه قضائیه عامل افزایش مفاسد اقتصادی است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اندیشه» با کسب 478 امتیاز در برابر 370 امتیاز گروه «هلال احمر» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «آرمان» به عنوان گروه موافق و «مجال وصول» به عنوان گروه مخالف با موضوع «برگزاری مسابقات مناظره، موجب ارتقاء فرهنگ گفتگو در جامعه می شود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، در رقابتی نزدیک، گروه «مجال وصول» با کسب 498 امتیاز در برابر 463 امتیاز گروه «آرمان» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است ادامه این مسابقات، امروز از ساعت 12 تا 14 با حضور 4 گروه دیگر در آمفی تئاتر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و حضور عموم دانشجویان برای تماشای مناظرات آزاد است.