دومین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

19 مهر 1394

دومین روز مرحله منطقه ای مسابقات مناظره دانشجویان

مرحله نیمه نهایی مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در آمفی تئاتر گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مرحله از مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 4 گروه دانشجویی ا با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «اندیشه» به عنوان گروه موافق و «گیرینو» به عنوان گروه مخالف با موضوع «دولت حق متوقف کردن سفرهای زیارتی شهروندان را به علل سیاسی ندارد» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اندیشه» برنده مناظره شد. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «مجال وصول» به عنوان گروه موافق و «E» به عنوان گروه مخالف با موضوع «علوم انسانی فعلی محصول غرب است و با اسلام در تعارض است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «E » برنده مناظره شد. لازم به ذکر است مناظرات رده بندی و نهایی، پس فردا سه شنبه 21 مهراز ساعت 12 تا 14 در آمفی تئاتر شماره 2 دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد و حضور عموم دانشجویان برای تماشای مناظرات آزاد است.