کارگاه اصول مدیریت سازمانی

23 مهر 1394

کارگاه اصول مدیریت سازمانی

اولین جلسه از سلسله کارگاه های آموزشی ماهانه ویژه مسئولین دفاتر و اعضای فعال سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، ظهر امروز در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار شد. این جلسه با هدف آشنایی دانشجویان با اصول مدیریت سازمانی و با حضور دکتر کیوان فر (عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد) در سه ساعت برگزار شد که با استقبال قابل توجه مسئولین دفاتر و اعضای سازمان مواجه گردیده بود. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این کارگاه می توانند با شماره 38832355 تماس گرفته و یا به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مراجعه نمایند.