ایران فردا و فردای ایران

5 آبان 1394

ایران فردا و فردای ایران

عصر امروز نشست دانشجویی «ایران فردا و فردای ایران در گستره در هم تنیدگی دین و فرهنگ با همکاری مشترک سازمان دانشجویان و مرکز نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. سخنران این نشست دکتر مهدی مطهرنیا (دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاوایی و دکترای آینده پژوهی از دانشگاه بین المللی امام خمینی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) بودند. علاقه مندان جهت دریافت فایل صوتی و تصویری این نشست می توانند با شماره 38832355 تماس گرفته و یا به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی مراجعه نمایند.