نشست اعضای سازمان دانشجویان با مدیران جهاددانشگاهی و دانشگاه ها

21 آبان 1394

نشست اعضای سازمان دانشجویان با مدیران جهاددانشگاهی و دانشگاه ها

ظهر امروز نشست صمیمانه مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان با مدیران جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی در سالن شورای سازمان مرکزی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. در این نشست علاوه بر مسئولین دفاتر و اعضای ستاد مرکزی سازمان دانشجویان، آقایان دکتر شمسیان (رئیس جهاددانشگاهی خراسان رضوی)، دکتر یوسفی (معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)، حجت الاسلام دکتر اورعی (نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر صالح مقدم (مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر شاکری (مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، مهندس حاتمی (معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان رضوی)، مهندس اخلاقی (معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی خراسان رضوی) و آقای مروتی (مدیر روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان رضوی) نیز حضور داشتند. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های چند سال گذشته سازمان دانشجویان، پیرامون انتظارات متقابل دانشجویان و مدیران دانشگاه ها و جهاددانشگاهی خراسان رضوی در فضایی دوستانه بحث و گفتگو شد. در پایان این جلسه نیز از دانشجویان همکار سازمان دانشجویان تقدیر به عمل آمد.