وقایع اتفاقیه به عنوان «پر مخاطب ترین نشریه دانشگاه» انتخاب شد

3 آذر 1394

وقایع اتفاقیه به عنوان «پر مخاطب ترین نشریه دانشگاه» انتخاب شد

ظهر امروز اختتامیه پانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار شد. طی این جشنواره، نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی در ترم تحصیلی دوم سال گذشته، در بخش های مختلف مورد داوری قرار گرفتند. نشریه دانشجویی «وقایع اتفاقیه» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز با 5 شماره نخست خود (دوره انتشار جدید) در این جشنواره حضور داشت که با کسب 3 تندیس، بیشترین موفقیت را در این جشنواره به دست آورد. علاوه بر رتبه نخست در بخش «نظم انتشار» و رتبه سوم مشترک در بخش «نشریات فرهنگی اجتماعی سیاسی»، در بخش «پر مخاطب ترین نشریه دانشگاه» که برای اولین بار در این جشنواره با نظرسنجی از دانشجویان از طریق پورتال دانشجویی آنان صورت می گرفت نیز، نشریه «وقایع اتفاقیه» به عنوان «پر مخاطب ترین نشریه دانشگاه» انتخاب شد.