اردوی دریای خاک

30 آذر 1394

اردوی دریای خاک

چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، اردوی فرهنگی تفریحی «دریای خاک» با هدف بازدید دانشجویان از کویر مرکزی ایران و روستای کویری مصر به همت ستاد مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد. طی این اردو بیش از 120 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های مشهد، سه شنبه عصر عازم روستای مصر شدند. همزمان با ورود دانشجویان به روستای مصر در صبح روز چهارشنبه، برنامه های مختلفی از جمله شتر سواری، موتورهای چهارچرخ، سافاری، رمل نوردی، مراسم آتش بازی و رصد ستارگان تا شب به اجرا در آمد، هرچند که رطوبت و سرمای نادر هوا کار رصد را با مشکلاتی مواجه کرده بود. صبح روز پنجشنبه پس از صرف صبحانه و بازدید از دریاچه نمک خور، دانشجویان از مسیر طبس راهی مشهد شده و در دقایق آغازین روز جمعه، با ورود دانشجویان به دانشگاه فردوسی، اردو خاتمه یافت.