تیم اندیشه تیم اخلاق چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان

30 آذر 1394

تیم اندیشه تیم اخلاق چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان

با پایان مرحله کشوری چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران که از روز شنبه در تهران آغاز به کار کرده بود، تیم اندیشه به عنوان تیم اخلاق مسابقات انتخاب شد. در این مرحله از مسابقات که با حضور 12 تیم برتر مراحل استانی و منطقه ای برگزار می شد، در مناظره نهایی تیم «فراست» با پیروزی مقابل تیم «جیم» به مقام نخست دست یافت و نشان خواجه نصیرالدین طوسی را از آن خود کرد. در این میان در مجموع امتیازهای کیفی و کمی داوران و کادر اجرایی مسابقات، تیم «اندیشه» متشکل از اعضای سازمان دانشجویان و ایسنای جهاددانشگاهی خراسان رضوی: آقایان مهدی عارفان، امیر حریرچی، ابوالفضل رضایی و سرکار خانم مهدیه یاوری به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد.