برگزیدگان جشنواره یک چمدون خاطره

27 دی 1394

برگزیدگان جشنواره یک چمدون خاطره

جشنواره دانشجویی «یک چمدون خاطره» که به همت دفتر سازمان دانشجویان در دانشکده علوم پایه و به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد برگزار شد. با پایان مهلت ارسال آثار تا سوم دی ماه، آثار دریافتی در حوزه های مختلف توسط هیئت داوران مورد بررسی و داوری قرار گرفت. هیئت داوران به اتفاق آرا، کیفیت و کمیت آثار دریافتی در بخش خاطرات مکتوب را واجد شرایط حداقلی داوری ندانسته و این بخش از جشنواره حذف گردید. لکن از بین شرکت کنندگان در بخش عکس، به ترتیب آقایان اکبر ملتانی (دانشجوی مهندسی مکانیک) و محسن سلیم زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد معماری) مقام اول و دوم را کسب کردند. همچنین از بین شرکت کنندگان در بخش کلیپ، هیئت داوران، اثر دریافتی از آقای ابوذر نصیر احمدی (دانشجوی مهندسی کشاورزی) را واجد شرایط دانسته و تنها مقام نخست این بخش احراز گردید. برگزیدگان این جشنواره طی این هفته و هفته آینده می توانند با مراجعه به ستاد مرکزی سازمان دانشجویان، هدایای خود را دریافت نمایند.