مثل همه عصرها 1

28 ارديبهشت 1390

مثل همه عصرها 1

كانون ادب و هنر سازمان دانشجويان برنامه اي با عنوان «مثل همه عصرها» در روز چهارشنبه 21 ارديبهشت ماه با حضور داستان نويس معاصر، علي خدايي در سالن قطب علمي دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد برگزار كرد.