نمایشگاه کتب درسی دانشجویی

26 بهمن 1394

نمایشگاه کتب درسی دانشجویی

صبح امروز به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در دانشکده علوم ریاضی، نمایشگاه فروش کتب درسی دست دوم در سالن اصلی این دانشکده برگزار شد. طی این طرح، کتاب هایی که طی روزهای گذشته توسط دانشجویان جمع آوری شده بود، طی نمایشگاهی برای دانشجویان علاقه مند ارائه شد که با استقبال قابل توجه دانشجویان این دانشکده نیز روبرو شده بود.