سلسله جلسات هفته های دوستی

27 اسفند 1394

سلسله جلسات هفته های دوستی

 

چهارشنبه گذشته، آخرین جلسه از طرح دانشجویی «هفته های دوستی» در سال جاری در دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. در این جلسه رمان «کوری» اثر «ژوزه ساراماگو» مورد نقد و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است این جلسات که هر چهارشنبه ساعت 12 در محل دفتر سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار می شود؛ از هفته سوم فرورین 95 نیز تا پایان ترم ادامه خواهد داشت.