جلسه توجیهی گروه اول اردوهای جهادی مهرباران

27 اسفند 1394

جلسه توجیهی گروه اول اردوهای جهادی مهرباران

با ثبت نام حدود 70 نفر از دانشجویان دختر و پسر علاقه مند به حضور در اردوهای جهادی، پیش از پایان مهلت ثبت نام، با  تکمیل ظرفیت این اردوها، ثبت نام اینترنتی متوقف شد. با بررسی های صورت گرفته، بر مبنای نیازهای ذکر شده بر روی سایت و همچنین توانمندی های اعلام شده توسط داوطلبان و همچنین بازه های حضور داوطلبان، مدرسین هر هفته انتخاب شده و جلسه توجیهی شرکت کنندگان هر هفته به صورت تفکیکی، پنجشنبه گذشته در اتاق جلسات ستاد مرکزی سازمان دانشجویان برگزار شد. در پایان این جلسه، مدرسین هر هفته علاوه بر جلسه عمومی، در جلساتی دیگر برای تقسیم بندی سرفصل های آموزشی با یکدیگر هماهنگ شدند. لازم به ذکر است با توجه به تعداد کم دانشجویان پسر متقاضی شرکت در این اردوها، فعالیت های عمرانی به حد نصاب لازم نرسیده و از فعالیت های امسال حذف شد و شرایط نهایی حضور و یا عدم حضور کلیه داوطلبان از طریق پیامک برای آنها ارسال شده است.