دوباره سبز میشوی

4 ارديبهشت 1395

دوباره سبز میشوی

دیروز طرح دانشجویی پاکسازی طبیعت با عنوان «دوباره سبز میشوی» به همت دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی برگزار شد. پس از اعلام فراخوان عمومی برای حضور دانشجویان علاقه مند از ابتدای هفته گذشته، بیش از 25 نفر از دانشجویان دانشگاه های مشهد برای شرکت در این طرح ثبت نام کردند. با توجه به تعداد کم ثبت نام آقایان و لغو اردوی آنها، طبق قرار قبلی این طرح با حضور دانشجویان دختر و در مسیر روستای کلاته آهن (دره ارغوان) برگزار شد. از نکات قابل توجه، کاهش حجم زباله نسبت به زمان مشابه سال های گذشته بود که می توان قراردهی تعداد معدودی سطل زباله توسط شهرداری طرقبه در آن محل، بارندگی های اخیر و حتی فرهنگ سازی های گذشته طرح های اینچنینی را در این امر موثر دانست. همزمان با جمع آوری  زباله ها توسط دانشجویان، با توجه به استقبال بخشی از گردشگران از این اقدام دانشجویان، سعی شد تا با اهدای پلاستیک زباله به آنها، ایشان را هم در این امر شریک نمایند.