مسيحاي پارسي

28 ارديبهشت 1390

مسيحاي پارسي

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسي برنامه اي تحت عنوان «مسيحاي پارسي» در روز جمعه 23 ارديبهشت ماه با حضور اساتيد برجسته در اين حوزه در تالار فردوسي مجتمع شريعتي برگزار گرديد. اساتيد اين جلسه، دكتر فريدون جنيدي(عضو هيئت علمي دانشگاه و بنيان گذار بنياد نيشابور)، دكتر شاه منصور خواجه اف ( نماينده تاجيكستان در سازمان اكو)، دكتر محمد حسين طوسي وند(پزشك متخصص و بنيان گذار بنياد فردوسي)، دكتر قدمعلي سرامي(عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان)، دكتر عباس خيرآبادي (عضو هيئت علمي دانشگاه تربت حيدريه) و استاد عبدالكريم تمنا (شاعر و فردوسي پژوه افغان) سخنراني هايي در باب اين كنگره ايراد كردند.