اولین روز مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

18 ارديبهشت 1395

اولین روز مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

اولین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 24 گروه دانشجویی از دانشگاه های استان خراسان رضوی با هم به رقابت می پردازند. در روز نخست، 12 گروه طی شش مناظره در شش ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «ارغنون» به عنوان گروه موافق و « فرهنگیان» به عنوان گروه مخالف با موضوع «تعامل سازنده با قدرتهای جهانی و دستیابی به توافق هسته ای در راستای اقتصاد مقاومتی است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارغنون» با کسب 428 امتیاز در برابر 361 امتیاز گروه « فرهنگیان» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «علوم پزشکی تربت حیدریه» به عنوان گروه مخالف با موضوع «قوانین جاری در کشور در افزایش خشونت علیه زنان تاثیر بسزایی دارد» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 463 امتیاز در برابر 352 امتیاز گروه «علوم پزشکی تربت حیدریه» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «هنر مدیران» به عنوان گروه موافق و «گیرینو» به عنوان گروه مخالف با موضوع «کمپین نه به خرید خودروی صفر اقدامی صحیح از سوی مردم در راستای ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی بود» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «گیرینو» با کسب 508 امتیاز در برابر 430 امتیاز گروه «هنر مدیران» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «مجادله» به عنوان گروه موافق و «اعتدال و عقلانیت» به عنوان گروه مخالف با موضوع «عملکرد دولت یازدهم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، عملکردی مثبت و قابل دفاع است» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اعتدال و عقلانیت» با کسب 495 امتیاز در برابر 487 امتیاز گروه «مجادله» برنده مناظره شدند. در مناظره پنجم در ساعت 16 دو گروه «فریاد زندگی» به عنوان گروه موافق و «نسل سوم انقلاب» به عنوان گروه مخالف با موضوع «پس از توافق هسته ای، رسیدن به برجام داخلی، با توجه به شرایط کنونی، ضرورتی غیر قابل انکار است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد زندگی» با کسب 295 امتیاز در برابر 280 امتیاز گروه «نسل سوم انقلاب» برنده مناظره شدند و در مناظره ششم در ساعت 17 دو گروه «سدید» به عنوان گروه موافق و «بلاغ» به عنوان گروه مخالف با موضوع «انتشار دقیق آمار بیماری های عفونی نظیر ایدز گام موثری است در جهت جلوگیری از افزایش مبتلایان.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «سدید» با کسب 458 امتیاز در برابر 429 امتیاز گروه «بلاغ» برنده مناظره شدند. سایر مناظرات مرحله مقدماتی فردا از ساعت 12 تا 17 در همان تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد. ÷