دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

19 ارديبهشت 1395

دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویان

دومین روز از مرحله مقدماتی مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مسابقات که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار می شود، 24 گروه دانشجویی از دانشگاه های استان خراسان رضوی با هم به رقابت می پردازند. در روز دوم، 12 گروه طی شش مناظره در شش ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «موج» به عنوان گروه موافق و « دیالکتیک علمی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ارتباط مستقیمی بین حجاب و سلامت روانی بانوان وجود دارد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «دیالکتیک علمی» با کسب 404 امتیاز در برابر 335 امتیاز گروه « موج» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «سبز اندیشان» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «جرم انگاری و وارد کردن عمل حیوان آزاری به حیطه جرائم، راهکار مبارزه با این بداخلاقی اجتماعی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده » با کسب 485 امتیاز در برابر 420 امتیاز گروه « سبز اندیشان » برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «دانشگاه امام رضا (ع)» به عنوان گروه موافق و «ارشتاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «سیاست اقتصاد مقاومتی سیاستی ضروری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. » با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارشتاد» با کسب 420 امتیاز در برابر 338 امتیاز گروه «امام رضا(ع)» برنده مناظره شدند. در مناظره چهارم در ساعت 15 دو گروه «امید» به عنوان گروه موافق و «اتحاد به توان منطق» به عنوان گروه مخالف با موضوع «نژاد پرست بودن بخش قابل توجهی از ما ایرانیان واقعیتی انکار ناپذیر است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «اتحاد به توان منطق» با کسب 438 امتیاز در برابر 399 امتیاز گروه «امید» برنده مناظره شدند. در مناظره پنجم در ساعت 16 دو گروه «فیلوسوفیا» به عنوان گروه موافق و «مهراز» به عنوان گروه مخالف با موضوع « حفظ نظام از اوجب واجبات است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فیلوسوفیا» با کسب 472 امتیاز در برابر 364 امتیاز گروه «مهراز» برنده مناظره شدند و در مناظره ششم در ساعت 17 دو گروه «پیروزی اراده» به عنوان گروه موافق و «جاد فرهنگیان خراسان رضوی» به عنوان گروه مخالف با موضوع «افزایش میزان جریمه های رانندگی باعث افزایش قانونمندی شهروندان میشود.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «پیروزی اراده» با کسب 426 امتیاز در برابر 390 امتیاز گروه «جاد فرهنگیان» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است مناظرات مرحله یک هشتم نهایی فردا از ساعت 12 تا 17 در همان تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.