مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

21 ارديبهشت 1395

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

چهارمین روز از مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مرحله یک چهارم نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این روز، 12 گروه طی شش مناظره در 3 ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «گیرینو» به عنوان گروه موافق و «ساتراپ» به عنوان گروه مخالف با موضوع «برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه عملی غلط و مخالف شئون دانشجویی است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 468 امتیاز در برابر 388 امتیاز گروه «گیرینو» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «فریاد زندگی» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «دین بهترین پشتوانه برای اخلاق است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» با کسب 515 امتیاز در برابر 481 امتیاز گروه «فریاد زندگی» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «پیروزی اراده» به عنوان گروه موافق و «ارشتاد» به عنوان گروه مخالف با موضوع «درکار فرهنگی دینداری و تعهد بر تخصص ارجحیت دارد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارشتاد» با کسب 499 امتیاز در برابر 454 امتیاز گروه «پیروزی اراده» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است مناظرات مرحله نیمه نهایی فردا از ساعت 12 تا 14 در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.