کارگاه آتش نشانی و آشنایی اداوات اطفاء حریق

25 ارديبهشت 1395

کارگاه آتش نشانی و آشنایی اداوات اطفاء حریق

دیروز کارگاه آتش نشانی و آشنایی با ادوات اطفاء حریق با همکاری مشترک سازمان دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از صبح تا عصر برگزار شد. در این کارگاه که آقای نجفی (فرمانده ایستگاه شماره 1 آتش نشانی مشهد) به عنوان مدرس در آن حضور داشتند، مباحثی از  جمله آشنایی اولیه با آتش نشانی و حوادث حریق، آشنایی با انواع خاموش کننده ها و... بیان گردید. همچین در پایان، آزمونی از دانشجویان حاضر به عمل آمده که به پذیرفته شدگان آزمون، گواهی حضور در کارگاه اعطا خواهد شد.