اولین نشست هم اندیشی همکاران نشریه وقایع اتفاقیه

7 خرداد 1395

اولین نشست هم اندیشی همکاران نشریه وقایع اتفاقیه

ظهر امروز، اولین نشست هم اندیشی همکاران نشریه دانشجویی وقایع اتفاقیه در محل سالن شورای مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد. در این جلسه که بیش از 60 نفر از همکاران نشریه حضور داشتند، در ابتدا پس از عرض خیر مقدم، گزارشی مختصر از روند شکل گیری این جلسه و جزئیات آن و همچنین گزارش مالی نشریه توسط آقای یوسفی (مدیر سازمان دانشجویان) ارائه شد. پس از آن خانم یاوری (مدیر مسئول نشریه) مختصری پیرامون روند اجرایی و آئین نامه داخلی نشریه صحبت کردند. تقدیر از دبیران سرویس های خبری نشریه در سالی که گذشت، دستور کار بعدی جلسه بود که توسط مدیر سازمان دانشجویان و مدیران مسئول سابق و اسبق نشریه، آقایان کاظمی و کمالی صورت گرفت. بعد از تقدیر و ثبت عکس یادگاری نوبت به بیان انتقادات و پیشنهادات توسط همکاران رسید که در این مرحله آقایان امیرزاده، ادیب، کاظمی، قلندرآبادی، شالفروشان و میری به بیان نقطه نظرات و انتقادات خود پیرامون نشریه پرداختند. در نهایت این جلسه با اهدای تندیسی به رسم یادبود به همکاران نشریه پایان یافت.