نقد و بررسی مسابقات مناظره دانشجویان

13 خرداد 1395

نقد و بررسی مسابقات مناظره دانشجویان

در آخرین مرحله از امور اجرایی مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در استان خراسان رضوی، دوشنبه گذشته نشستی صمیمی با هدف نقد و بررسی این دوره از مسابقات با حضور اعضای محترم هیئت داوران، کادر اجرایی مسابقات و همچنین مسئولین دانشگاه های فردوسی، علوم پزشکی و جهاددانشگاهی خراسان رضوی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، در مرکز رفاهی این دانشگاه برگزار شد. در این نشست که با حضور اکثریت داوران همکار، دکتر علی یوسفی (معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد)، حجت الاسلام دکتر طباطبایی (رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد)، دکتر سیدعلی اکبر شمسیان (رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی) و مهندس علیرضا حاتمی (معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی) برگزار شد، در ابتدا گزارشی از روند اجرایی و مالی مسابقات توسط مسئول سازمان دانشجویان ارائه شد، سپس هریک از داوران نظرات خود را در رابطه با امور اجرایی و محتوایی این مسابقات ارائه کردند. در آینده گزارشی کامل از مطالب طرح شده در این جلسه و نظرات داوران برای بهتر شدن دوره های آتی این مسابقات، ارائه خواهد شد.