مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

2 آبان 1395

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات مناظره دانشجویان

دومین روز از مرحله منطقه ای (شرق کشور) پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مرحله یک چهارم نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این روز، 8 گروه طی چهار مناظره در 4 ساعت پیاپی با هم به رقابت پرداختند. در مناظره نخست در ساعت 12 دو گروه «ارشتاد» به عنوان گروه موافق و «سه گا» به عنوان گروه مخالف با موضوع «توافق هسته ای راهبردی مهم در تداوم مسیر انقلاب است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ارشتاد» با کسب 458 امتیاز در برابر 398 امتیاز گروه «سه گا» برنده مناظره شدند. در مناظره دوم در ساعت 13 دو گروه «دانشگاه آزاد3» به عنوان گروه موافق و «ساتراپ» به عنوان گروه مخالف با موضوع «شاغل بودن زنان به بنیان خانواده لطمه وارد میکند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 435 امتیاز در برابر 398 امتیاز گروه «دانشگاه آزاد 3» برنده مناظره شدند. در مناظره سوم در ساعت 14 دو گروه «انجمن اسلامی» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «روابط عاشقانه پیش از ازدواج، به انتخاب همسر مناسب درآینده لطمه میزند.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» با کسب 474 امتیاز در برابر 435 امتیاز گروه «انجمن اسلامی» برنده مناظره شدند. در آخرین مناظره در ساعت 15 دو گروه «فریاد زندگی» به عنوان گروه موافق و «تدبیر» به عنوان گروه مخالف با موضوع «ازدواج موقت راه حل مناسبی برای جلوگیری از روابط نامشروع در سطح جامعه است.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «فریاد زندگی» با کسب 482 امتیاز در برابر 415 امتیاز گروه «تدبیر» برنده مناظره شدند. لازم به ذکر است گروه تدبیر، از بین بازنده های روز گذشته به عنوان بهترین تیم روز گذشته جایگزین تیم فرهنگ و سیاست الف شد که از مسابقات انصراف داده بود و همچنین مناظرات مرحله نیمه نهایی فردا از ساعت 12 تا 14 در همان محل تالار دکتر سعادت دانشکده علوم برگزار خواهد شد.