تیم ساتراپ مقام اول مسابقات مناظره دانشجویان را کسب کرد

4 آبان 1395

تیم ساتراپ مقام اول مسابقات مناظره دانشجویان را کسب کرد

آخرین روز از مرحله منطقه ای (شرق کشور) پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران با برگزاری مناظره نهایی، ظهر امروز در تالار دکتر سعادت دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این مناظره دو گروه «ساتراپ» به عنوان گروه موافق و «تنقیح مناط ترافرازنده» به عنوان گروه مخالف با موضوع «لازمه توسعه سیاسی ایران ایجاد ساختار حزبی با قدرت های توزیع شده و برابر می باشد.» با یکدیگر به مناظره پرداختند که در پایان با نظر هیئت داوران، گروه «ساتراپ» با کسب 458 امتیاز در برابر 457 امتیاز گروه «تنقیح مناط ترافرازنده» برنده مناظره شدند و مقام نخست را کسب کردند. آیین اختتامیه مسابقات با حضور جمعی از معاونان و مدیران جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر کافی (رئیس دانشگاه فردوسی)، دکتر علی یوسفی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی)، دکتر داوری (معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد) و... برگزار شد و گروه های «ساتراپ»، «تنقیح مناط ترافرازنده» و «فریاد زندگی» به ترتیب مقام های اول تا سوم راکسب کرده و لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند. لازم به ذکر است نسخه کم حجم فیلم مناظرات بر روی کانال خبری سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی قرار خواهد گرفت.